Nauka w MIS

Nauka w MIS to przygoda, samodoskonalenie i odnajdywanie własnej ścieżki rozwoju.

Gimnazjum prowadzi zajęcia edukacyjne w oparciu o:

  • podstawę programową MEN dla gimnazjów dwujęzycznych
  • podstawę programową Ministerstwa Edukacji Kanady
  • autorski program nauczania języka angielskiego.
Nauka w MIS to szansa na edukację w języku angielskim na poziomie języka ojczystego, prowadzona przez licencjonowanych nauczycieli programu kanadyjskiego.
Udział w naszym anglojęzycznym programie daje uczniom szansę  uzyskania akcentu i biegłości językowej, zapewnia kontynuację programu, którego efekty są  wysoko oceniane w międzynarodowych testach PISA.
Poprzez naturalny kontakt z językiem nasi uczniowie rozwijają swoje umiejętności i kompetencje w stopniu porównywalnym do ich rówieśników w Kanadzie.
Atutem nauki w MIS jest kameralność szkoły – każdy uczeń jest nam znany nie tylko z imienia i nazwiska, jest częścią społeczności szkolnej, która wspiera jego rozwój i dobry start, ale też stawia określone cele i zadania do wykonania.
W opinii szkoły w kameralnym otoczeniu młodzież czuje się bezpieczniej, a okres gimnazjum to czas burzliwego rozwoju emocjonalnego i okres poszukiwania nowych więzi społecznych, które najłatwiej budować we wspierającym  środowisku.

Szkoła, którą polubisz!