Konsultacje HL

Konsultacje HL są to cykliczne spotkania nauczycieli przedmiotowych z uczniami, którzy wybrali dany przedmiot do pracy w systemie rozszerzonym (Higher Level).
W naszym gimnazjum każdy uczeń wybiera w semestrze minimum dwa przedmioty, w ramach których rozszerza materiał z wybranej dziedziny przy współpracy i pod kierunkiem nauczyciela, wykonując dodatkowe prace i projekty zarówno w czasie zajęć lekcyjnych, jak i poza szkołą. Dzięki temu młodzież ma okazję poznać swoje mocne strony i predyspozycje, ale również rozwijać się w tych dziedzinach, które lubi.

Dodaj komentarz

Szkoła, którą polubisz!