Pomoc w nauce

Uczniom, którym potrzebna jest pomoc w opanowaniu materiału, zapewniamy konsultacje z nauczycielami i zajęcia doszkalające (zwłaszcza w zakresie języka angielskiego).

W ramach wolontariatu, zachęcamy również naszych uczniów do pomocy koleżeńskiej, która często jest najskuteczniejszą formą pracy w sytuacji, w której materiał wystarczy powtórzyć i utrwalić

Szkoła, którą polubisz!