Edukacja

Gimnazjum kontynuuje program w języku angielskim, który oparty jest na założeniach kanadyjskiego systemu edukacji, wzbogacony o gramatykę brytyjską. Gimnazjum pracuje w systemie PRE-IB, współpracuje ze środowiskami nauki, kultury i oświaty w Kanadzie. Dotychczasowy program Podstawowej Szkoły Międzynarodowej The International School, oparty wyłącznie na systemie kanadyjskim, wzbogaciliśmy na etapie gimnazjum o najlepsze osiągnięcia innych anglojęzycznych systemów edukacyjnych. Wymaga to od ucznia dużej samodyscypliny i systematyczności w zakresie nauki gramatyki do testu CAE.

Czerpiemy z dorobku i osiągnięć najlepszych polskich, kanadyjskich, brytyjskich i amerykańskich programów edukacyjnych – stworzyliśmy własne autorskie rozwiązania językowe, oferujemy międzynarodowy program edukacyjny bazując na doświadczeniach Kanady, kraju który zajmuje wysokie pozycje w światowych testach PISA. Nauka w naszym gimnazjum umożliwia korzystanie z systemu edukacji o najwyższym, światowym standardzie.

Szkoła, którą polubisz!