Dyrektor

karolina obarzanek   Nazywam się Karolina Obarzanek.

Od lat spełniam swoją pasję – jestem przede wszystkim nauczycielem – polonistą – filologiem polskim.
I z urodzenia, i mentalności jestem rodowitą Wielkopolanką, mamą dwojga: Julianki i Daniela.

Studia polonistyczne, które ukończyłam na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, dały mi nie tylko niezbędne kompetencje do nauczania przedmiotu, ale i narzędzia – tak bardzo niematerialne – do odczytywania tajemnic ukrytych w słowach.

Od wielu lat jestem egzaminatorem języka polskiego Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie i nauczycielem mianowanym. Wielokrotnie towarzyszyłam moim uczniom w drodze ku ich wielkim sukcesom – wielu z nich uzyskało tytuły laureatów i finalistów ważnych konkursów oraz olimpiad. Jednak miarą sukcesu jest dla mnie zawsze stwierdzenie moich młodych ludzi, że język polski to „najfajniejszy przedmiot” J

Od sześciu lat pełnię funkcje zarządcze w szkołach dwujęzycznych i międzynarodowych: liceach i gimnazjach. Jako dyrektor szkoły głęboko wierzę w ponadnarodowe nauczanie, w edukację międzynarodową i wymianę dóbr duchowych, intelektualnych między narodami, ponad granicami. Równie mocno i nieustannie wierzę w ludzi, w zespół i wspólną pracę.

Prywatnie fascynuje mnie życie we wszelkich jego przejawach J

Szkoła, którą polubisz!