Idea i misja MIS

Celem naszej placówki jest stworzenie środowiska edukacyjnego, które stymuluje rozwój młodego człowieka, uczy go systematycznej i wytrwałej pracy, buduje jego wysoką samoocenę poprzez pomoc w znalezieniu dziedziny w której uczeń osiągnie wyróżniające go kompetencje.

Istniejemy dla naszych uczniów, dlatego podstawą naszych działań jest wzajemne zaufanie, szacunek i akceptacja. Od rodziców, którzy planują powierzyć nam swoje dzieci oczekujemy tego samego, a także zainteresowania postępami dzieci.

Wiemy jak ważne jest rozbudzenie w młodzieży naturalnej ciekawości i entuzjazmu, ale też krytycznego myślenia, odpowiedzialności i planowania dalszej kariery.

Chcemy odkrywać talenty naszych uczniów przy ich czynnym udziale, rozwijać ich mocne strony i poszerzać horyzonty.
Pomagamy odnaleźć się w konkurencyjnym otoczeniu, przy stale rosnących wymaganiach i presji otoczenia. Przygotowujemy do dalszej nauki i do życia we współczesnym świecie.
Jesteśmy przekonani, że wszechstronny rozwój osobisty, zwiększenie wrażliwości na potrzeby innych i solidne podstawy wiedzy, zapewnią naszym uczniom swobodę poruszania się w międzynarodowej społeczności.

Gimnazjum postrzegamy jako miejsce, w którym wymagamy opanowania podstawy programowej na wysokim poziomie – by osiągnąć ten cel oferujemy możliwość nauki na poziomie HL (higher level) i SL (standard level).
Tworzymy profil osobowy każdego ucznia i wspieramy go w pokonywaniu własnych ograniczeń.
Nasz zespół posiada bogate doświadczenie, szerokie uprawnienia i wysokie kompetencje pedagogiczne. Nadrzędnym zadaniem kadry gimnazjum jest stałe motywowanie młodzieży do poszerzania kompetencji kluczowych, rozwijanie indywidualnych zainteresowań i dzielenie się swoją pasją, ale również praca na rzecz społeczności lokalnej (CAS) oraz osiąganie sukcesów w testach, poprzez systematyczne i dokładnie zaplanowane działania. Uczymy młodzież mierzyć sukces na wiele sposobów i postrzegać świat z różnej perspektywy.

W naszej opinii sukces edukacyjny zależy w coraz większym stopniu od warunków, które stworzymy młodym ludziom. Jego elementami są przemyślany program, współpraca pomiędzy domem a szkołą, indywidualizacja sposobów pracy na poziomach, efektywne przyswajanie i utrwalanie wiedzy, umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce i stworzenie atmosfery sprzyjającej wszechstronnemu rozwojowi.

Szkoła, którą polubisz!