Metoda Imersji/System PRE-IB

Metoda Imersji, którą stosujemy w nauczaniu języka angielskiego, to sposób nauki, który umożliwia poznanie obcego języka poprzez naturalny kontakt z tym językiem, a nie poprzez nauczanie go jako przedmiotu. Proces nauki drugiego języka otwiera umysł młodego człowieka na inne dziedziny nauki.

Teoria języka czyli gramatyka, jest tylko jedną z dziedzin nauczania, która nie jest celem samym w sobie. Służy poprawnemu wysławianiu się i poznaniu zasad rządzących danym językiem – jest narzędziem do zdobywania wiedzy.

Pozytywne efekty metody Imersji zostały potwierdzone międzynarodowymi testami kompetencji (lepsze wyniki na egzaminach uzyskiwali uczniowie korzystającymi z edukacji metodą Imersji w porównaniu z uczniami korzystającymi z edukacji wyłącznie w języku ojczystym).

Nauka w systemie PRE-IB daje młodzieży przewagę nad rodzimym systemem edukacji, gdyż poszerza jej możliwość i drogi wyboru a także ułatwia odnalezienie się w wielokulturowym i konkurencyjnym świecie.

Rozumiemy jak trudne jest opanowanie podstaw „Critical Reading” i „Critical Writing” (test SAT, College Board) w języku angielskim, dlatego przykładamy szczególną wagę do budowania podstaw, aby w przyszłości, spełnić wymagania z tych dziedzin, stawiane młodzieży na etapie edukacji licealnej.

Badania ( Holobow 1987; Swain & Lapkin, 1991) pokazują, że uczniowie korzystający z międzynarodowej edukacji, nie obniżają swoich umiejętności posługiwania się językiem ojczystym. To samo odnosi się do wszystkich innych przedmiotów, włączając matematykę, przedmioty artystyczne i ścisłe.

Cele, które chcemy osiągnąć poprzez metodę Imersji to :

  • Biegła umiejętność posługiwania się językiem angielskim
  • Wysoki poziom nauczania we wszystkich dziedzinach
  • Rozwinięcie świadomości kulturowej
  • Zwiększenie zdolności rozwiązywania problemów
  • Umiejętność posługiwania się zasobami anglojęzycznymi

Szkoła, którą polubisz!