Rekrutacja

Proces rekrutacji dla kandydatów na rok szkolny 2016/2017 obejmuje:

1. Egzamin pisemny z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki.
2. Rozmowę kwalifikacyjną prowadzona w języku polskim i angielskim.

Terminy egzaminów:

16 marca 2016 roku

Zasady rekrutacji dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do MIS w roku szkolnym 2016/2017 szczegółowo omówione zostały w Regulaminie Rekrutacji.

REGULAMIN REKRUTACJI MIS

Szkoła, którą polubisz!