Opłaty

Wpisowe (opłata jednorazowa/bezzwrotna) 2000 PLN

Czesne: 2000 PLN/miesiąc/ 12 miesięcy w klasie 7
2400 PLN/miesiąc/ 10 miesięcy w klasie 8
Podręczniki i ćwiczenia do programu kanadyjskiego oraz gramatyki angielskiej ćwiczenia są opłacane przez uczniów, zakup za pośrednictwem Szkoły
Podręczniki i ćwiczenia do programu polskiego i francuskiego są kupowane z dotacji ministerialnej lub przez rodziców za pośrednictwem Szkoły.

Czesne nie zawiera opłat za:

  1. wycieczki szkolne
  2. ubezpieczenie NNW
  3. niektóre podręczniki i ćwiczenia
  4. materiały do zajęć plastycznych i technicznych
  5. wyżywienie, które jest nieobowiązkowe
  6. wyjazdy integracyjne
  7. zajęcia dodatkowe płatne (jeśli szkoła posiada takie zajęcia w ofercie)
  8. dodatkowe świadczenia organizowane na życzenie rodziców np. transport szkolny

ORGAN PROWADZĄCY:

Klasy 7-8
Szkoła Międzynarodowa S.A.
Ul. Jagielska 2
02-886 Warszawa
Nr konta: 11 1910 1048 2258 3584 9621 0001

Klasy gimnazjalne:
Stowarzyszenie Edukacyjne „Pro Bono Linguae”

UL. JAGIELSKA 2
02-886 WARSZAWA
Nr konta:  72 1750 0012 0000 0000 2657 1375

Szkoła, którą polubisz!