Zasady i warunki rekrutacji

Proces rekrutacji dla kandydatów do klas 7 na rok szkolny 2018/2019 obejmuje:

1. Egzamin pisemny z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki.
2. Rozmowę kwalifikacyjną prowadzona w języku polskim i angielskim.

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE:

POLSKI I MATEMATYKA

Standardy wymagań egzaminacyjnych, obowiązujące podczas sprawdzianu po szóstej klasie.

ANGIELSKI

Wymagania min. na poziomie B1 określone na podstawie skali poziomów Rady Europy.

WARTO POWTÓRZYĆ:
- czasowniki regularne i nieregularne,
– czytanie ze zrozumieniem,
– Use of English,
– czasy: present simple, present continuous, present perfect; past perfect, past continuous, past simple, future simple, future perfect, future continuous, future perfect continuous,
– słownictwo związane z tematem społeczność,
– interpunkcja,
– gramatyka: zgodność podmiotu z orzeczeniem.

Termin egzaminów:

7 kwietnia 2018 o godz 11.00

Egzaminy przeprowadzane są podczas dnia otwartego.

Zasady rekrutacji dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do MIS w roku szkolnym 2018/2019 szczegółowo omówione zostały w Regulaminie Rekrutacji.

Regulamin rekrutacji do klasy VII 2018-2019

Enrollment regulations for grade VII 2018-2019

 

 

Szkoła, którą polubisz!