Rok szkolny

Podstawowe informacje

Godziny otwarcia gimnazjum
08:00 – 17:00

Registration time – 8:35

Godziny zajęć lekcyjnych w ramowym planie nauczania
08:00 – 16:15

Godziny zajęć dodatkowych/dyżur popołudniowy
15.30 – 17.00

Zajęcia dodatkowe rozpoczynają się od trzeciego tygodnia września i trwają do drugiego tygodnia czerwca danego roku szkolnego włącznie.

Kółka olimpijskie od trzeciego tygodnia września do ostatniego tygodnia maja danego roku szkolnego włącznie.

Lekcje testowe w klasie trzeciej gimnazjum wg. zapotrzebowania

Warsztaty/tygodnie projektowe – maksymalnie 6 tygodni w roku szkolnym.Terminy podane są w kalendarzu na dany rok szkolny.

Przerwy semestralne na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Edukacji.

Szkoła, którą polubisz!