LIBRUS

https://dziennik.librus.pl/loguj

Dziennik elektroniczny Librus służy rodzicowi do:

 • zapoznania się z planem lekcji
 • sprawdzenia ocen
 • sprawdzenia prac domowych
 • sprawdzenia frekwencji
 • zapoznania się z terminami sprawdzianów, testów i ważnych wydarzeń w klasie
 • uzyskania informacji o pochwałach lub uwagach dotyczących ucznia
 • komunikacji mailowej z nauczycielami

W dzienniku Librus dla Rodziców aktywne są ikony:

 • OCENY
 • FREKWENCJA
 • WIADOMOŚCI
 • PLAN LEKCJI
 • TERMINARZ
 • ZADANIA DOMOWE
 • OGŁOSZENIA

Rodzice nie powinni ujawniać dzieciom swojego hasła (każdy uczeń otrzymał swoje własne hasło dające mu dostęp do ograniczonej ilości funkcji) 

Szkoła, którą polubisz!