Lista lektur

NOVEL STUDY GRADE 7

Grade 7 are expected to read 2 Novels ( full novel for HL students only), while the second one should be compared to the movie after watching it in the classroom.

OBLIGATORY:
Title Author ISBN
1.       The Westing Game Ellen Raskin 9780140386646
2.       The Maze Runner James Dashner 9781909489400
SUPPLEMENTARY:
1.       The Miraculous Journey of Edward Tulane Kate DiCamillo 9780763680909

LEKTURY z zakresu programu polskiego:

 1. Juliusz Słowacki, Balladyna
 2. Antoine de Saint-Exupery, Mały Książę
 3. Jan Kochanowski, wybór fraszek i pieśni
 4. Nancy H. Kleinbaum, Stowarzyszenie Umarłych Poetów (lektura uzupełniająca)
 5. Aleksander Fredro, Zemsta
 6. Ignacy Krasicki, Żona modna
 7. Ernest Hemingway, Stary człowiek i morze (lektura uzupełniająca)
 8. Adam Mickiewicz, Śmierć PułkownikaReduta Ordona, Świtezianka, Stepy akermańskie
 9. Henryk Sienkiewicz, Latarnik
 10. Karol Dickens, Opowieść wigilijna
 11. Adam Mickiewicz, Dziady cz. II
 12. Henryk Sienkiewicz, Krzyżacy (lektura uzupełniająca)
 13. Agatha Christie, wybrana powieść kryminalna (lektura uzupełniająca)
 14. Wybrane utwory J. Lechonia, W. Szymborskiej, K. Wierzyńskiego, Cz. Miłosza, C.K. Norwida, T. Różewicza, B. Leśmiana, J. Twardowskiego, J. Lieberta.
 15. J.R.R. Tolkien, Drużyna Pierścienia (lektura uzupelniająca)

Dodaj komentarz

Szkoła, którą polubisz!