Warsztaty i projekty

„Życie samo w sobie nie ma znaczenia.

Ty wnosisz do niego znaczenie.

Sensem życia jest to wszystko, co w nie wpiszesz.”

Joseph Campbell

Tygodnie projektowe, nazywane przez nas również tygodniami o zmiennym grafiku, to powtarzający się w ciągu roku szkolnego cykl zajęć interdyscyplinarnych. Jest to niezwykła alternatywa dla tygodnia o stałym grafiku, jak też realizacji programu nauczania.

Każdy tydzień projektowy ma inną tematykę.

Pierwszy odbywa się już we wrześniu i ma charakter integracyjny. Kolejne to już tygodnie tematyczne, których zadaniem jest nie tylko realizowanie podstawy programowej, ale rozszerzanie jej o niezbędne – w naszym przekonaniu – treści. Jest to unikalny na skalę Polski program, oparty o doświadczenia naszych nauczycieli zespołów: science, matematyczno- fizycznego, humanistycznego i artystycznego.

Tydzień science łączy w sobie zajęcia  z grupy przedmiotów przyrodniczych: chemię, biologię, fizykę i geografię.

Tydzień humanities obejmuje: historię, język polski, języki obce nowożytne i wiedzę o społeczeństwie.

Tydzień art: zajęcia artystyczne, technikę, plastykę oraz muzykę.

Każdemu tygodniowi towarzyszyć będą zajęcia w terenie, w przestrzeni pozaszkolnej, wyjazdy edukacyjne do ważnych ośrodków naukowych, spotkania z intersującymi ludźmi ze świata nauki i sztuki, jak też personal coaching.

Naszym celem jest ponadprzedmiotowe poznawanie problemów naukowych, głęboka i wnikliwa analiza wybranych i interesujących zagadnień. Poprzez badanie nasi uczniowie dokonują syntezy doświadczeń i wiedzy, dzięki czemu rosną ich kompetencje – nie tylko językowe.

Naszym zadaniem jest wykształcenie u uczniów umiejętności samodzielnego eksplorowania informacji, przetwarzania ich w celu tworzenia nowych idei i pomysłów w perspektywie egzaminu gimnazjalnego oraz przygotowania do edukacji w systemie International Baccalaureate (IB).

Szkoła, którą polubisz!